Zainteresowania naukowe

 • Wykorzystanie zrównoważonego podejścia do zarządzania (strategiczna karta wyników, zrównoważona karta działania, zrównoważona ocena działalności szkoły wyższej)
 • Pomiar przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Pomiar efektywności organizacji
 • Podejście procesowe w zarządzaniu
 • Rachunek kosztów działań i możliwości jego wykorzystania w organizacjach
 • Marketing szkoły wyższej

Projekty badawcze

 • „Czynniki sukcesu i porażki projektów badawczych. Studium przypadków Polski i Francji” (grant finansowany ze środków NCN, współwykonawca, 2015)
 • „Metoda zrównoważonej oceny działalności uczelni” (grant dla Młodych Pracowników Nauki, główny wykonawca, 2014)
 • „Metoda pomiaru efektywności szkoły wyższej” (grant dla Młodych Pracowników Nauki, główny wykonawca, 2013)
 • „Metoda rozliczania kosztów wyższych uczelni oparta na rachunku kosztów działań” – (grant finansowany ze środków NCN, współwykonawca, 2009-2011)
 • „Modyfikacja metody zrównoważonej karty wyników (grant promotorski. Decyzja MNiI nr N115 070 32/3330, główny wykonawca, 2007)

Udział w konferencjach (wybrane)

 • International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2010, 15-17.10. 2010. Madrid, Spain
 • 8th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2011 , 10-13.06.2011, Thassos Island, Greece
 • The Finance, Global Management, Economics & Information Technology Research Conference, 22-25.05.2013, New York, USA
 • International Business Conference,  The Clute Institute, 2-6.08.2015, New York, USA
 • 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, Edulern 2016, 4-6.07.2016, Barcelona, Spain

Dorobek naukowy

Monografie:

 1. Ryńca Radosław: Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywność procesów i działań / Radosław Ryńca. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. Rodzaj pracy: monografia;  Lokalizacja elektroniczna: 
 2. Ryńca Radosław: Zastosowanie wybranych metod i narzędzi w ocenie działalności szkoły wyższej / Radosław Ryńca. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. Rodzaj pracy: monografia. Lokalizacja elektroniczna:

Pozostałe publikacje:

 1. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Praktyczne aspekty zastosowania metody zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard) – z uwzględnieniem specyfiki polskiej / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. W: Podejście procesowe w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego. T. 2. Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH, 2004. s. 305-314, 2 rys.
  Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 2. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Zainteresowanie koncepcją zrównoważonej karty wyników na przykładzie polskich i niemieckojęzycznych przedsiębiorstw / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. W: Razvitie buchgalterskogo uceta i kontrolja v kontekste evropejskoj integracii, Zitomir-Kramatorsk, 19-20 maja 2005. Po rezul’tatam mezdunarodnoj naucnoj konferencii. [Red. I.V. Zamula]. Zitomir : „Ruta”, 2005. s. 285-297, bibliogr. 8 poz.,
  Rodzaj pracy: referat; zasięg: lokalny
 3. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Zrównoważona karta działania – połączenie rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami działań ze zrównoważoną kartą wyników / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. Badania Operacyjne i Decyzje. 2006, nr 1, s. 85-103, 4 rys., 4 tab., bibliogr. 13 poz., Summ. Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna:
 4. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Zrównoważona karta wyników i zrównoważona karta działania / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. Badania Operacyjne i Decyzje. 2007, nr 3/4, s. 93-110, 8 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.
  Toż w: Metody i narzędzia finansowej oceny przedsiębiorstwa i zarządzania finansami. Pod red. nauk. Zofii Wilimowskiej i Stanisława Stadtherra. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc. 2007. s. 53-70 (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; nr 82, Studia i Materiały, ISSN 0324-9468; nr 24) Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna: 
 5. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Połączenie programowania celowego ze zrównoważoną kartą wyników / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 2007, nr 1175, s. 181-189, bibliogr. 6 poz., Summ.
  Tytuł nr: Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej.
  Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 6. Klaus-Rosińska Agata, Ryńca Radosław, Kowalski Michał: Analiza kosztów dziekanatu w szkole wyższej z wykorzystaniem rachunku kosztów działań / Agata Klaus, Radosław Ryńca, Michał Kowalski. Badania Operacyjne i Decyzje. 2007, nr 1, s. 63-78, 3 rys., 5 tab., bibliogr. 9 poz., Summ. Punktacja MNiSW z 2010: 09  Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna:
 7. Ryńca Radosław, Pawlak-Wolanin Agnieszka: Wykorzystanie zrównoważonej karty działania jako narzędzia poprawy efektywności procesów i działań w przedsiębiorstwie – studium przypadku / Radosław Ryńca, Agnieszka Pawlak-Wolanin. W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Weiss i Marzeny Godlewskiej. Warszawa : Vizja Press & IT, 2007. s. 142-151, 4 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 8. Pawlak-Wolanin Agnieszka, Ryńca Radosław: Wykorzystanie metody Balanced Scorecard przez przedsiębiorstwa stosujące filozofię Total Quality Management / Agnieszka Pawlak-Wolanin, Radosław Ryńca. W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Weiss i Marzeny Godlewskiej. Warszawa : Vizja Press & IT, 2007. s. 152-164, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz., Summ., Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 9. Pawlak-Wolanin Agnieszka, Ryńca Radosław: Próba usytuowania kontrolera ochrony środowiska w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego / Agnieszka Pawlak-Wolanin, Radosław Ryńca. W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Weiss i Marzeny Godlewskiej. Warszawa : Vizja Press & IT, 2007. s. 222-233, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz., Summ. Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 10. Pawlak-Wolanin Agnieszka*, Ryńca Radosław*: Balanced Scorecard dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Agnieszka Pawlak-Wolanin, Radosław Ryńca. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 2007, nr 7, s. 131-147, 2 schem., 4 tab., bibliogr. [4] poz., Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 11. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Podejście procesowe w świetle badań polskich przedsiębiorstw / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. Badania Operacyjne i Decyzje. 2007, nr 2, s. 71-81, 5 rys., bibliogr. 7 poz., Summ. Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna: 
 12. Klaus-Rosińska Agata, Ryńca Radosław: Zrównoważona karta działania w szkole wyższej / Agata Klaus, Radosław Ryńca. W: Efektywność funkcjonowania szkół wyższych / red. Tadeusz Dudycz, Zofia Wilimowska. Wrocław : Indygo Zahir Media, cop. 2008. s. 1-9, 6 rys., bibliogr. 16 poz., Summ., Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 13. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Implementacja zrównoważonej karty działania / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. Badania Operacyjne i Decyzje. 2008, nr 1, s. 47-59, 1 rys., bibliogr. 17 poz., Summ. Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna: 
 14. Klaus-Rosińska Agata, Ryńca Radosław: Model of activity-based costing for use within universities / Agata Klaus, Radosław Ryńca. W: Information systems architecture and technology : models of the organisation’s risk management / eds Zofia Wilimowska [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 195-206, 4 rys., bibliogr. 18 poz. Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: międzynarodowy
 15. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Zrównoważona karta działania w przedsiębiorstwie – studium przypadku / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. Badania Operacyjne i Decyzje. 2008, nr 2, s. 75-86, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz., Summ. Punktacja MNiSW z 2010: 09 Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna:
 16. Ryńca Radosław, Klaus-Rosińska Agata: Przesłanki wykorzystania podejścia procesowego oraz wybrane metody podnoszenia efektywności procesów w przedsiębiorstwie / Radosław Ryńca, Agata Klaus. W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu : koncepcje zarządzania : praca zbiorowa. [T. 1] / pod red. Elżbiety Weiss, Marzeny Godlewskiej, Agnieszki Bitkowskiej. Warszawa : Vizja Press & IT, 2008. s. 223-231, 2 rys., bibliogr. [14] poz., Summ. Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 17. Ryńca Radosław, Pawlak-Wolanin Agnieszka*: Mierniki efektywności procesów i działań / Radosław Ryńca, Agnieszka Pawlak-Wolanin. W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu : koncepcje zarządzania : praca zbiorowa. [T. 1] / pod red. Elżbiety Weiss, Marzeny Godlewskiej, Agnieszki Bitkowskiej. Warszawa : Vizja Press & IT, 2008. s. 441-451, 4 rys., 1 tab., bibliogr. [14] poz., Summ.,Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 18. Pawlak-Wolanin Agnieszka*, Ryńca Radosław: Wskaźniki oceny pracy ośrodków odpowiedzialności jednostki samorządu lokalnego w zakresie ochrony środowiska / Agnieszka Pawlak-Wolanin, Radosław Ryńca. W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu : koncepcje zarządzania : praca zbiorowa. [T. 1] / pod red. Elżbiety Weiss, Marzeny Godlewskiej, Agnieszki Bitkowskiej. Warszawa : Vizja Press & IT, 2008. s. 453-462, 1 rys., 3 tab., bibliogr. [10] poz., Summ.,Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 19. Ryńca Radosław, Radomska Joanna*: Dylematy strategiczne uczelni wyższych / Radosław Ryńca, Joanna Radomska. Współczesna Ekonomia. 2009, vol. 3, nr 3, s. 87-93, 1 rys., 1 tab., bibliogr. [13] poz.  Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny 
 20. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław, Klaus-Rosińska Agata: Identyfikacja czynników satysfakcji studenta na przykładzie Politechniki Wrocławskiej / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca, Agata Klaus-Rosińska. W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / pod red. Jerzego Mączyńskiego, Agnieszki Pawlak-Wolanin i Wacława Demeckiego. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009. s. 67-73, 4 rys. Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 21. Kuchta Dorota, Klaus-Rosińska Agata, Ryńca Radosław: Zarządzanie kosztami i efektywnoscią polskich szkół wyższych – prezentacja wyników badań / Dorota Kuchta, Agata Klaus-Rosińska, Radosław Ryńca. W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / pod red. Jerzego Mączyńskiego, Agnieszki Pawlak-Wolanin i Wacława Demeckiego. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009. s. 265-278, 2 rys., 7 tab., bibligr. [12] poz., Summ.,Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 22. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław, Klaus-Rosińska Agata: Koncepcja Tableau de Bord i Balanced Scorecard – podobieństwa i różnice / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca, Agata Klaus. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2009, nr 6, s. 3-14, 5 rys., bibliogr. 11 poz., Summ. Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 23. Ryńca Radosław, Pawlak-Wolanin Agnieszka*: Budowanie pozycji konkurencyjnej szkoły wyższej / Radosław Ryńca, Agnieszka Pawlak-Wolanin. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Marzeny Godlewskiej i Elżbiety Weiss. Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. s. 207-213, bibliogr. [3] poz., Summ. Na okł. dodatkowo: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu., Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 24. Radomska Joanna*, Ryńca Radosław: Pomiar efektywności procesu dydaktycznego w szkole wyższej / Joanna Radomska, Radosław Ryńca. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Marzeny Godlewskiej i Elżbiety Weiss. Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. s. 215-225, 2 rys., bibliogr. [12] poz., Summ., Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 25. Ryńca Radosław: Model pomiaru efektywności procesów i działań przedsiębiorstw / Radosław Ryńca. Współczesna Ekonomia. 2009, vol. 3, nr 4, s. 105-112, 2 rys., bibliogr. [19] poz., Summ. ,Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna: 
 26. Ryńca Radosław: Wybór uczelni a zadowolenie studenta – studium przypadku / Radosław Ryńca. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów – Szkoła Główna Handlowa. 2010, z. 99, s. 172-183, 7 rys., bibliogr. 2 poz. Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna: 
 27. Ryńca Radosław, Klaus-Rosińska Agata: Considerations on the measurement of quality of education in university / Radosław Ryńca, Agata Klaus-Rosińska. W: Information systems architecture and technology : IT models in management process / eds. Zofia Wilimowska [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 91-101, 5 rys., bibliogr. 32 poz. Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: międzynarodowy
 28. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Czynniki satysfakcji studenta / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2010, nr 123, s. 458-474, 2 rys., 12 tab., bibliogr. [30] poz., Summ., Tytuł nr: Rachunkowość a controlling.,
  Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 29. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Multicriteria evaluation of universities / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. W: Information systems architecture and technology : system analysis approach to the design, control and decision support / eds. Jerzy Świątek [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 113-125, 1 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz., Summ. (Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych)Toż w: International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2010 [Dokument elektroniczny], Madrid (Spain), 15th-17th of November, 2010 : proceedings / ed. by L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres. Valencia [2010], s. 951-959, 2 tab., bibliogr. 6 poz. Punktacja MNiSW (Web of Science): 10, Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: międzynarodowy; Lokalizacja elektroniczna:
 30. Matuszak Michał, Ryńca Radosław: Balanced Scorecard w szkole wyższej / Michał Matuszak, Radosław Ryńca. W: Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria i praktyka / red. nauk. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski. Warszawa : Vizja Press & IT, 2010. s. 127-143, 1 rys., 5 tab., bibliogr. [4] poz., Summ., Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 31. Ryńca Radosław, Matuszak Michał: Uwagi w sprawie zarządzania strategicznego w szkołach wyższych / Radosław Ryńca, Michał Matuszak. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2010, nr 116, s. 369-378, 4 tab., bibliogr. [15] poz., Summ.,Tytuł nr : Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii., Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 32. Ryńca Radosław, Miśko Rafał: Czynniki satysfakcji pracownika naukowo-dydaktycznego w szkole wyższej / Radosław Ryńca, Rafał Miśko. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2011, nr 182, s. 444-459, 3 rys., 5 tab., blibliogr. s. 457-459, Summ. Tytuł nr: Rachunek kosztów i pomiar dokonań., Punktacja MNiSW z 2010: 09; 2012: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 33. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Transfer wiedzy i technologii w polskim szkolnictwie wyższym / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 2011, nr 22, s. 87-100, 2 rys., bibliogr. [20] poz., Summ., Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 06, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 34. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Model pomiaru efektywności procesu dydaktycznego w szkole wyższej / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. Współczesna Ekonomia. 2010, vol. 4, nr 4, s. 281-291, 3 rys., 2 tab., bibliogr. [9] poz., Summ., Punktacja MNiSW z 2010: 09, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny; Lokalizacja elektroniczna: 
 35. Ryńca Radosław: Model satysfakcji pracownika naukowo-dydaktycznego oraz jej wpływu na wyniki osiągane w szkole wyższej / Radosław Ryńca. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Uniwersytet Szczeciński). 2013, nr 59, s. 261-270, 3 rys., bibliogr. [17] poz., Summ.
  Tytuł nr: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji. W zbiorze gł.: nr 760.,  Punktacja MNiSW z 2012: 05; 2013: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 36. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Propozycja modyfikacji modelu satysfakcji studenta oraz jej wpływu na wyniki osiągane przez szkołę wyższą / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2011, R. 43, nr 2, s. 323-332, 4 rys., 1 tab., bibliogr.7 poz., Summ., Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 04, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 37. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Evaluation of student satisfaction factors at the example of state and private universities / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2011, nr 177, s. 150-169, 16 rys., bibliogr. [8] poz., Streszcz., Tytuł nr: Performance measurement and management., Punktacja MNiSW z 2010: 09; 2012: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: międzynarodowy
 38. Klaus-Rosińska Agata, Ryńca Radosław: Activity based costing in university library services / Agata Klaus-Rosińska, Radosław Ryńca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2012, nr 250, s. 30-40, 3 rys., 2 tab., bibliogr. [22] poz., Streszcz.,Tytuł nr: Performance measurement and management.Toż w: 8th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics, ICESAL 2011, Thassos, July 10-12, 2011 : proceedings. Thessalonike : Technologiko Ekpaideutiko Hidryma Thessalonikes, [2011]. s. 312-321, 4 rys., 2 tab., bibliogr. [13] poz., Punktacja MNiSW z 2010: 09; 2012: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: międzynarodowy
 39. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław, Arnoux Kevin*: Determinants of university applicant satisfaction in the light of studies / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca, Kevin Arnoux. W: Information systems architecture and technology : the use of IT models for organization management / eds. Zofia Wilimowska [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 91-106, 10 rys., bibliogr. 4 poz., Appendix (Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych), Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: międzynarodowy; Lokalizacja elektroniczna: 
 40. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Identification of factors influencing the evaluation of the research projects in higher education institutions by project executors and university management / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2012, nr 250, s. 85-97, 7 rys., 2 tab., bibliogr. [8] poz., Streszcz., Tytuł nr: Performance measurement and management., Punktacja MNiSW z 2010: 09; 2012: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: międzynarodowy
 41. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Rozmyta ocena wielokryterialna satysfakcji pracownika uczelni / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2011, nr 96, s. 295-309, 2 rys, 8 tab., bibliogr. 16 poz., Summ., Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko ’11., Punktacja MNiSW z 2010: 09; 2012: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 42. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Model zrównoważonej oceny szkoły wyższej / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2014, nr 4, s. 11-23, 5 rys., 3 tab., bibliogr. 16 poz., Summ., Punktacja MNiSW z 2013: 07; 2014: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 43. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław: Wykorzystanie analizy hierarchicznej do wyboru obszaru poprawy działalności szkoły wyższej z punktu widzenia studenta / Dorota Kuchta, Radosław Ryńca. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym / red. nauk. Wojciech Sikora. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. s. 228-244, 2 rys., 14 tab., bibliogr. [8] poz., Summ., Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 44. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Proposed use of goal programming for selecting optimal decision problem solution in higher education institution / Radosław Ryńca, Dorota Kuchta. The Journal of American Academy of Business, Cambridge. 2013, vol. 19, nr 1, s. 126-133, 2 rys., 2 tab., bibliogr. [7] poz., Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: międzynarodowy
 45. Ryńca Radosław: Czynniki mające wpływ na ocenę projektów badawczych realizowanych w uczelni przez instytucje finansujące projekty oraz podmioty współpracujące ze szkołą wyższą / Radosław Ryńca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2013, nr 291, s. 494-502, 1 rys., 2 tab., bibligr. [15] poz., Summ., Tytuł nr: Rachunkowość a controlling., Punktacja MNiSW z 2012: 07; 2013: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny
 46. Ryńca Radosław, Pawłowska Magdalena: Propozycja adaptacji idei macierzy McKinsey’a w zarządzaniu szkołą wyższą / Radosław Ryńca, Magdalena Pawłowska. W: Potencjał intelektualny i innowacyjny w zarządzaniu organizacją : monografia / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka [i in.]. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2014. s. 233-245, 2 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz., Summ., Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 47. Ryńca Radosław: Multidimensional assessment of university functioning – model perspective / Radosław Ryńca. W: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2014 [Dokument elektroniczny] : Seville (Spain), 17-19 November 2014 : conference proceedings / [ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia] : International Association of Technology, Education and Development, cop. 2014. s. 2540-2550, 3 rys., 3 tab., bibliogr. 18 poz. Rodzaj pracy: referat; zasięg: międzynarodowy
 48. Ryńca Radosław: Management departments model at the university / Radosław Ryńca. W: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2014 [Dokument elektroniczny] : Seville (Spain), 17-19 November 2014 : conference proceedings / [ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia] : International Association of Technology, Education and Development, cop. 2014. s. 4379-4388, 3 rys., 6 tab., bibliogr. 13 poz., Rodzaj pracy: referat; zasięg: międzynarodowy
 49. Ryńca Radosław: Odpowiedzialność społeczna w aspekcie zarządzania szkołą wyższą / Radosław Ryńca. W: Przyzwoitość w zarządzaniu : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa Malary. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. s. 81-99, 1 rys., 4 tab., bibliogr. [27] poz., Summ.Rodzaj pracy: rozdział w książce; zasięg: lokalny
 50. Ryńca Radosław, Ziaeian Yasmin: The role of perceived market orientation in higher education : Polish and Australian experiences. W: Zarządzanie Publiczne nr 4 (32) 2015, Lokalizacja elektroniczna: 
 51. Malara Zbigniew, Ryńca Radosław, Świda Adam: Premises for changing the teaching process at higher education studies : conclusions from the research of the Polish and the British universities. Restructuring as the imperative of developmental changes in economy / ed. by Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. s. 161-168.
 52. Duchaczek Artur, Kuchta Dorota, Ryńca Radosław, Skorupka Dariusz: The use of the generalised knapsack problem in computer aided strategic management. ICEIS 2016 : proceedings of the 18th International Conference on Enterprise Information Systems, Rome, Italy, 25-28 April 2016. Vol. 2 / eds. Slimane Hammoudi [i in.]. [B.m.] : SCITEPRESS – Science and Technology, cop. 2016. s. 39-46.
 53. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota, Skorupka Dariusz, Dariusz Duchaczek: The use of the multiple knapsack problem in strategic management of universities : case study, Proceedings of the XVIII Latin-Iberoamerican Conference on Operations Research, CLAIO 2016 [Dokument elektroniczny] / ed. Sergio Maturana. Santiago : Instituto Chileno de Investigacion Operativa, cop. 2016. s. 756-763.
 54. Ryńca Radosław: Using the idea of the Boston Consulting Group matrix in managing a university. 2015 Proceedings International Business & Education Conference,New York City 2-6.08, Clute Institute. Rodzaj pracy: referat; zasięg: międzynarodowy. Lokalizacja elektroniczna:
 55. Ryńca Radosław: Evaluation of the higher education’s condition in Poland – directions and proposed changes in university management. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. PRE nr 2
 56. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota: Propozycja integracji programowania celowego i zrównoważonej karty wyników – ujęcie modelowe i studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015), Punktacja MNiSW z 2013: 07, Rodzaj pracy: artykuł; zasięg: lokalny Lokalizacja elektroniczna:
 57. Zbigniew Malara, Ryńca Radoslaw: Problemy kształtowania konkurencyjności współczesnej szkoły wyższej. Uwarunkowania, instrumenty, działania. Raporty Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. PRE nr 25
 58. Zbigniew Malara, Radosław Ryńca, Al-Sefou Sayf: Comparison between conventional and agile IT governance, Current problems in management / ed. by Agnieszka Barcik, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2015. s. 187-208. Rodzaj pracy: rozdział w monografii; zasięg: międzynarodowy
 59. Ryńca Radosław, Miśko Rafał: Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych / Radosław Ryńca, Rafał Miśko. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Uniwersytet Szczeciński). 2016, nr 4, cz. 1, Punktacja MNiSW z 2016: 09
 60. Ryńca Radosław, Mrzygłocka-Chojnacka Jagoda B: Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy / Radosław Ryńca, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Uniwersytet Szczeciński). 2016, nr 1, s. 313-325, Punktacja MNiSW z 2016: 09
 61. Ryńca Radosław: Using the idea of the Boston Consulting Group matrix in managing a university / Radosław Ryńca. Journal of Positive Management. 2016, vol. 7, nr 1. Punktacja MNiSW z 2016: 10
 62. Malara Zbigniew, Ryńca Radosław, Ziaeian Yasmin: Marketing model of a university : assesment of the concept and suggestion for implementation / Zbigniew Malara, Radosław Ryńca, Yasmin Ziaeian. W: Selected aspects of management of contemporary enterprises / eds. Agnieszka Barcik, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara. Bielsko-Biala : University of Bielsko-Biala, 2016
 63. Malara Zbigniew, Ryńca Radosław, Sayf Al-Sefou: The impact of it governance on business success: a systematic and comprehensive review / Zbigniew Malara, Radosław Ryńca, Al-Sefou Sayf. W: Selected aspects of management of contemporary enterprises /eds Agnieszka Barcik, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara. Bielsko-Biala : University of Bielsko-Biala, 2016.
 64. Ryńca Radosław, Kuchta Dorota, Skorupka Dariusz*, Duchaczek Artur*: The use of the multiple knapsack problem in strategic management of universities : case study / Radosław Ryńca [i in.]. W: Proceedings of the XVIII Latin-Iberoamerican Conference on Operations Research, CLAIO 2016 [Dokument elektroniczny] / ed. Sergio Maturana. Santiago : Instituto Chileno de Investigacion Operativa, cop. 2016
 65. Ryńca Radosław: Potrzeba innowacyjnego spojrzenia na proces zarządzania szkołą wyższą w Polsce / Radosław Ryńca. W: Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie / pod red. nauk. Zbigniewa Malary. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016
 66. Mrzygłocka-Chojnacka Jagoda B, Ryńca Radosław: Factors determining the course of research projects, in the opinion of different groups of stakeholders / Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Radosław Ryńca. W: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN16 [Dokument elektroniczny] : Barcelona (Spain) 4th – 6th of July, 2016 : conference proceedings / Ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. [Valencia] : IATED Academy, cop. 2016
 67. Malara Zbigniew, Ryńca Radosław: Problemy kształtowania konkurencyjności współczesnej szkoły wyższej : uwarunkowania, instrumenty, działania / Zbigniew Malara, Radosław Ryńca. W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016.
 68. Kuchta Dorota, Ryńca Radosław, Skorupka Dariusz*, Duchaczek Artur*: The use of the generalised knapsack problem in computer aided strategic management / Dorota Kuchta [i in.]. W: ICEIS 2016 : proceedings of the 18th International Conference on Enterprise Information Systems, Rome, Italy, 25-28 April 2016. Vol. 2 / eds. Slimane Hammoudi [i in.]. [B.m.] : SCITEPRESS – Science and Technology, cop. 2016.