Zajęcia sa obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na spotkaniu.  Jedno spotkanie trwa 4h.

Zaliczenie odbywa się w oparciu o obecności, aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz wygłoszenie referatu.

Tematyka:

 1. Reklama, rodzaje, istota, funkcje, typy
 2. Psychologiczne oddziaływanie reklamy
 3. Człowiek w reklamie -kobieta
 4. Człowiek w reklamie – mężczyzna
 5. Reklama polityczna
 6. Reklama społeczna
 7. Erotyka w reklamie
 8. Język w reklamie
 9. Emocje w reklamie
 10. Mniejszość w reklamie  (etniczna, seksualna, religijna itp.)
 11. Konstruowanie reklamy
 12. Etyka w reklamie
 13. Reklama a marka
 14. Psychologiczne aspekty zachowań konsumenckich w kontekście reklamy
 15. Motywacja w sprzedaży
 16. Typologia Klientów
 17. Komunikacja z klientem
 18. Reakcja konsumentów na cenę
 19. Proces decyzyjny nabywcy
 20. Etapy procesu sprzedaży
 21. Standardy obsługi klientów

Litaratura:

 1. Jones John Philip, Jak działa reklama, GWP, Gdańsk 2004
 2. Bartosiński A, Totalny model sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012
 3. Falkowski A, Tyszka T. Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 4. Kotler P., Armstrong G., Saunders  J., Wong V., Marketing – Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2002
 5. Van Eckert H, Sprzedaż i dystrybucja, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009
 6. Zaleśkiewicz T, Psychologia Ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 7. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003
 8. Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, GWP, Gdańsk