Dr hab. inż. Radosław Ryńca

Radosław Ryńca specjalizuje się głównie w rachunkowości zarządczej, w nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz ich zastosowaniu w obszarze przedsiębiorstw i organizacji pożytku publicznego. Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Współautor i wykonawca kilku projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Recenzent czasopisma „Przegląd Organizacji”.

Edukacja

 • 2003 tytuł zawodowy magistra inżyniera. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
 • 2007 stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Politechnika Wrocławska (promotor prof. Dorota Kuchta),
 • 2015 menedżer projektów badawczo – rozwojowych. Studia podyplomowe dla pracowników naukowych. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
 • 2016 stopień naukowy doktora habilitowanego (dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu), Politechnika Wrocławska.

Członkostwo w komisjach i radach:

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia (Wydział Informatyki i Zarządzania)
 • Członek Rady ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Wrocławskiej
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Politechnice Wrocławskiej
 • Przewodniczący zespołu ds. promocji kierunku Inżynieria Zarządzania

Współpraca z gospodarką

Autor licznych ekspertyz oraz raportów dla potrzeb gospodarki w szczególności dotyczących:

 • identyfikacji procesów i działań
 • pomiaru efektywności procesów i działań
 • diagnozy przedsiębiorstwa pod kątem wdrażania innowacji
 • diagnozy otoczenia organizacyjnego (mikro i makro)
 • implementacji strategicznej karty wyników oraz rachunku kosztów działań
 • zarządzania operacyjnego pod kątem wdrażania innowacyjnych rozwiązań
 • ewaluacji instytucji pożytku publicznego

Współpraca szkoleniowa między innymi z:

 • Polską Akademią Rachunkowości S.A.,
 • TEB Edukacja we Wrocławiu;
 • Stowarzyszeniem Miasta w Internecie,
 • Akademią Rachunkowści Compartners sp. z o.o.