Dr hab. inż. Radosław Ryńca
Radosław Ryńca

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Infrastruktury Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej


DALEJ