dr hab. inż. Radosław Ryńca, prof. PWr.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Prodziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania ds. dydaktyki
Profesor w Katedrze Organizacji i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej


DALEJ